fejléckép

Program rozvoja obce

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA V OBCI VEĽKÝ HOREŠ
 Vyhlasenie volby hlavneho kontrolora.docx


KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE VEĽKÝ HOREŠ  2022 – 2030 NÁVRH
V Hores - Komunitny_plan_soc.sluzieb -2022_2030.pdf


Predpokladané finančné náklady obce na realizáciu jednotlivých opatrení
             (ide o predpokladané náklady, hradené z rozpočtu obce; v eur)

 V. Horeš - Predpokl.fin.náklady obce 2022-2030.xlsx


Výzva na predkladanie ponúk
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Predmet zákazky:

  „Stavebný dozor pre zákazku „Obnova cesty Veľký Horeš (SR) - Nagyrozvágy (MR)“


GUR000007 - Výzva na predkladanie ponúk k zákazke: „Stavebný dozor - obnova cesty Veľký Horeš (SR) - Nagyrozvágy (MR)“  Editovateľnú dokumentáciu vrátane príloh je možné stiahnuť: pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1641/

  GUR000007 Výzva_na_Predkladanie Ponúk - Cesta.pdfVýzva na predkladanie ponúk
 


- pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Predmet zákazky: „Stavebný dozor pre projekt „Prestavba bývalej školy na budovu EXPO“

GUR000006 - Výzva na predkladanie ponúk k zákazke: „Stavebný dozor - Prestavba bývalej školy na budovu EXPO“  Editovateľnú dokumentáciu vrátane príloh je možné stiahnuť: pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1640/

GUR000006 Výzva_na_Predkladanie Ponúk - EXPO.pdf
Oznámenie o výsledku obstarávania projektu „Revitalizácia parku pred obecným úradom.“
priloha12 oznamenie o vysledku obstaravania.pdfVýzva na predkladanie ponúk - Revitalizácia parku pred obecným úradom.
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 1.
Verejný obstarávateľ:

 Výzva na predkladanie ponúk.docx
 Príloha č.1 - Identifikačné údaje uchádzača.rtf

Príloha č.6 - situacia.pdf2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

 Príloha č.2 - Návrh na plnenie kritéria.docx3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

„Revitalizácia parku pred obecným úradom v obci Veľký Horeš“

 Príloha č.3 - zadanie s výkazom výmer.xlsx


4. Druh zákazky: stavebné práce
 Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov.docx


5.Hlavné miesto
uskutočnenia stavebných prác:

Obec Veľký Horeš, okres Trebišov, ulica Družstevná, parcela č. 2/2 v k.ú. Veľký Horeš

 Príloha č. 5 - Návrh ZoD.docx
Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu - Príjem r. 2022.pdf
Návrh rozpočtu - výdaj r. 2022.pdf


Územný plán

PP V.Horeš.doc
V.HOREŠ správa návrh
V.HOREŠ schéma zavaznej časti
V.HOREŠ záujmové územie
Ochrana prírody a tvorba krajiny
Texty UP
V.HOREŠ doprava
V.HOREŠ energetika
V.HOREŠ voda kanál
V.HOREŠ zábery PP          Zmeny a doplnky č.1 Územný plán Obce Veľký Horeš, v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov(ďalej len „stavebný zákon“)

0 SEA Oznamenie ZaD 1 UPN O V Horeš
1 Širšie vzťahy
1 ZaD1 ÚPN O Veľký Horeš Textová časť n
2 ZaD1 ÚPN O Veľký Horeš Záväzná časť n
3 ZaD1 ÚPN O Veľký Horeš Záber PP a LP n
2 Ochrana prírody
3 Záujmové územie
4a Komplexný výkres
4b Komplexný výkres
5 Technické vybavenie
6a Záber PP
6b Záber PPOZNÁMENIE O VYPRACOVANÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV odbor starostlivosti o životné prostredie  
M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov

List - Okresný Úrad Trebišov odbor životného prostredia

Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a verejného doravného vybavenia

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vyuzívania územia a verejného dopravného vybavenia

Výkres komplexný návrh funkcného využívania katastra

Informačný portal rezortu MŽP SR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Horeš
n
a roky 2021 - 2030

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Horeš na roky 2021-2030


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Horeš

na roky 2015 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Horeš na roky 2015-2020Stavebný dozor pre projekt „Prestavba bývalej školy na budovu EXPO“


        Zrušenie verejného obstarávania. 
Názov predmetu zákazky: Stavebný dozor pre projekt „Obnova cesty Veľký Horeš (SR) - Nagyrozvágy (MR)“ 

Oznámenie o zrušení VO na stavebny dozor cesta SK-HU.pdf

Výzva na predkladanie cenových ponúk
 

 Výzva na predkladanie cenových ponúk  rozšírenie kamerového systému v obci Veľký Horeš

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Príloha č.1 - Formulár cenová ponuka
Príloha č.2 - Výkaz výmer
Príloha č.3 - Súhlas
Príloha č.4 - Návrh zmluvy o dielo

Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.
Üres e-mail cím...

Kérlek add meg az e-mail címedet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑