fejléckép

Alapiskola

Alapiskola, Školská 348, Veľký Horeš

Osztály     Tanár
1.A, 3.A    Mgr. Csilla Pokolová
1.B, 2.B    Alica Tóthová
2.A, 4.A    Kornélia Demjanová
3.B, 4.B    Mgr. Réka Megyesi
5.A         Mgr. Zuzana Gönczyová
6.A         Mgr. Denisa Tóth Morovič


7.A         Anna Kovács
            Mgr. Ladislav Bacskai

8.A         Mgr. Valéria Zutiová

9.A         Ing. Katalin Šimkovič


cím:
076 52 Veľký Horeš - Nagygéres
Ul. Školská 348

telefón:
056/6286125
0911910564

web: Základná škola - Alapiskola, Školská 348, Veľký Horeš

Fel↑