fejléckép

Polgármester

PolgármesterPaedDr. Zoltán Pál

 

A polgármester hatásköre:
  • a község képviselője és legmagasabb szintű végrehajtó testületi vezetője a polgármester, akit a község lakossága közvetlen választásokon 4 éves időtartamra választ. A választások formáit külön előírások határozzák meg.
  • a polgármester a város törvényes képviselője a várost érintő tulajdonjogi kérdésekben és a városi alkalmazottak munkaviszonyát érintő kérdésekben, az adminisztratív kapcsolatok terén igazgatási elöljáróként működik.
  • összehívja és lefolytatja az Általános Tanács üléseit
  • általános adminisztrációt végez
  • dönt minden olyan községet érintő ügyben, amelyet nem szabályoz törvény, vagy nem szabályozza azt önkormányzati határozat vagy egyéb szabály.
  • képviseli az állami hatóságokat, jogi személyeket és természetes személyeket illetően
  • használja a községi pecsétet, zászlót és jelvényt
  • aláírja az általánosan kötelező erejű önkormányzati rendeleteket és az önkormányzati testület határozatait.
  • felfüggesztheti az Általános Tanács határozatának végrehajtását, ha úgy véli, hogy ellentétes a törvénygel, vagy nyilvánvalóan kedvezőtlen az önkormányzat számára
  • bírságot szabhat ki a jogi személyre


Életrajz: životopis.pdf


 Fel↑