fejléckép

Dok

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja-záverečné stanoviskoPlán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja-záverečné stanovisko.pdf


...

bővebben >>

Upovedomenie o začatom správnom konaní OCU 397/2019-001

...

bővebben >>

Upovedomenie o začatom správnom konaní OCU 395/2019-001

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny.
bővebben >>

PrimaBanka - igazolás

...

bővebben >>

Jogszabály - (Verejná vyhláška) č 4/2018

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií nájomcom

Verejná vyhláška č 4/2018.pdf bővebben >>

    Fel↑