fejléckép

Dok

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
- rozsah hodnotenia strategického dokumentu


Rozsah hodnotenia strategického dokumentu.pdf   bővebben >>

M-tel s.r.o, rozhodnutie - verejná vyhláška

Rozhodnutie - verejna vyhlaska.pdf


...

bővebben >>

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja-záverečné stanoviskoPlán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja-záverečné stanovisko.pdf


...

bővebben >>

Upovedomenie o začatom správnom konaní OCU 397/2019-001

...

bővebben >>

Upovedomenie o začatom správnom konaní OCU 395/2019-001

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny.
bővebben >>

    Fel↑