fejléckép

Dok

Verejná vyhláška OÚ Košice odbor starostlivosi o životné prostredie

Verejná vyhláška OÚ Košice odbor starostlivosi o životné prostredie.pdf

bővebben >>

Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor - Ochrana pozemkov


Výzva poľnohospodárom.pdf


Výzva poľnohospodárom HU.pdf...

bővebben >>

Doplnenie oznámenia o zmene činnosti hlukové posudenie


doplnenie-oznamenia-o-zmene-cinnosti-hlukove-posudenie.pdf

bővebben >>

Doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom RK koľ. č. 1, 2
DOPLNENIE OZNÁMENIA O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov


oznamenie-o-predlozeni-ozn-o-zmene-cinnosti-informacia-pre-verejnost-.pdf  ...

bővebben >>

Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom  RK koľ. č. 1, 2 OZNÁMENIA O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov


oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti_hores_12_2020.pdf...

bővebben >>

    Fel↑