fejléckép

Základná škola

Základná škola , Školská 348, Veľký Horeš

Trieda     učiteľ
1.A, 3.A    Mgr. Csilla Pokolová
1.B, 2.B    Alica Tóthová
2.A, 4.A    Kornélia Demjanová
3.B, 4.B    Mgr. Réka Megyesi
5.A         Mgr. Zuzana Gönczyová
6.A         Mgr. Denisa Tóth Morovič


7.A         Anna Kovács
            Mgr. Ladislav Bacskai

8.A         Mgr. Valéria Zutiová

9.A         Ing. Katalin Šimkovič

cím:
076 52 Veľký Horeš - Nagygéres
Ul. Školská 348

telefón:
056/6286125
0911910564

web: Základná škola , Školská 348, Veľký Horeš

Fel↑