fejléckép

Dokumentumok

Upovedomenie o začatom správnom konaní OCU 397/2019-001

...

bővebben >>

Upovedomenie o začatom správnom konaní OCU 395/2019-001

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny.
bővebben >>

PrimaBanka - igazolás

...

bővebben >>

Jogszabály - (Verejná vyhláška) č 4/2018

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií nájomcom

Verejná vyhláška č 4/2018.pdf bővebben >>

Fakivágás kérvényezése

Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
 č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
bővebben >>

    Fel↑