fejléckép

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor


Výročná členská schôdza  DHZ  Veľký Horeš

     Po uplynutí roka je načase, aby organizácie zhodnotili svoju činnosť a určili si ciele na budúce obdobie. Výnimkou nie je ani DHZ Veľký Horeš  ktorý tak učinil dňa 02. 02. 2019, kedy sa konala Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru.

   

Z á p i s n i c a  z výročnej členskej schôdze konanej dňa 02.02. 2019
Ročný plán DHZ rok 2019Nagygéresi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - 03. 2016


Fotogaléria - Archív


Fel↑